Assemblea General Ordinària
Sessió administrativa
Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
Dijous, 12 de juliol de 2018 | 20:00h | Sala 5 | L'Acadèmia - Can Caralleu
12-07-2018 | 21:00 - 22:00 | Sala 7