Home > Patologies > Malformacions

Llaví leporí i la fissura palatina

El llavi leporí, juntament amb la fissura palatina i de l’alvèol és un dels problemes facials congènits més freqüents. El llavi leporí és una fissura o separació del llavi superior del nadó i és degut a un desenvolupament incomplet de l’embrió. La fissura palatina, en canvi, és una separació del paladar del nadó que connecta la boca amb la cavitat nasal. Por aparèixer sol o conjuntament amb el llaví leporí. Ambdues son malformacions congènites que es generen durant la primera fase de la gestió, durant el desenvolupament de l’embrió.

Aquestes malformacions afecten directament a les capacitats del futur nadó:

  1. Problemes d’alimentació: l’aparició d’un conducte que connecta la boca amb la cavitat nassal dificulta la ingesta de líquids com la llet materna.
  2. Problemes auditius: pèrdua d’audició degut a l’acumulació de líquid a l’oïda o possibles infeccions.
  3. Problemes de parla: els músculs dels paladar tou son molt importants per al generació de certs sons. La aparició d’una fissura desvia l’aire cap al nas a l’hora de produir certs dons impedint la correcta execució dels mateixos.
  4. Problemes dentals: la malformació de llavi i paladar afecta a l’estructura de la dentadura, des de la desviació de les peces dentals, la seva caiguda o la creació de dents addicionals o més petites de l’habitual.
  5. Problemes estètics
  6. Problemes psicològics
  7. Alteració del creixement maxil·lar superior

Causes i símptomes

Moltes vegades és difícil determinar els motius pels quals el llavi o paladar del nadó no es desenvolupen adequadament durant la gestió. Malgrat tot, sí que es coneix que hi ha certs factors que poden augmentar la probabilitat de patir aquesta malformació com la predisposició genètica, l’exposició a certes substàncies durant l’embaràs com el tabac i l’alcohol, la obesitat durant l’embaràs, la raça (més comuna entre nens indis, americans o asiàtics) i el sexe (més habituals en els homes que en dones).

La cirurgia del llavi leporí

En la major part dels casos, una sèrie d’operacions pot corregir completament ambdues fissures, retornar a la normalitat funcional del nadó i aconseguir un aspecte més normal amb una cicatriu mínima. Aquestes malformacions son reparades quan l’infant és encara un nadó de entre tres i sis mesos en el cas del llavi leporí i al voltant de nou mesos en el cas de la fissura palatina. 

Més informació sobre la cirurgia