l

Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

Tumor orals

<< Tornar

Càncer de cap i coll

El càncer de cap i coll és un tumor maligne greu que s’inicia com una tumoració, nafra o taca vermella o blanca a la cavitat oral o la orofaringe, és a dir, a llavis, dents, geniva, paret interior de la cavitat bucal (mucosa), paladar dur i tou, amígdales i part posterior del coll . Aquest tipologia de tumor té tendència a fer metàstasis als ganglis limfàtics cervicals.

El cirurgià manté una estreta col·laboració amb oncòlegs i oncòlegs radioteràpics pel tractament dels càncers de cap i coll com a especialista quirúrgic dels mateixos.

Causes i símptomes

Es barallen diferents agents que poden promoure el càncer oral, entre ells el tabaquisme o l’alcohol que son els més habituals. En menor mesura pot afectar l’edat (augmenten les probabilitats a partir de 45 anys), la mala higiene bucal, els traumes facials, infeccions de la boca o la mala alimentació. Malgrat que encara no estan clars tots els factors, el que si que es sap és que el que provoca la generació d’un càncer oral és la interacció entre molts d’ells.

Detecció precoç

En molts casos, aquest càncer es detecta en estadis finals del seu desenvolupament, sent encara un àmbit on la detecció precoç no està completament instaurada. També és veritat que incidència d’aquest tipus de càncer és molt menor a altres tipologies i es considera un dels càncers menys habituals.

Un senzill auto examen periòdic podria ajudar a evitar aquest risc. Es recomana observar i palpar l’interior de la boca, genives, paladar i l’interior de la galta mitjançant l’ús d’un mirall i buscar nòduls fibrosos, taques blanques (leucoplàsia) o vermelles (eritroplàsia), nafres que no es curin o protuberàncies anormals.

En alguns d’aquests casos, visiti un cirurgià oral i maxil·lofacial.

Tractament i cirurgia de càncer de cap i coll

Cada cas requereix de la planificació consensuada i d’un tractament personalitzat mitjançant diferents especialistes, entre ells l’oncòleg i el cirurgià maxil·lofacial. En funció de l’historia clínica del pacient i de la gravetat i nivell de desenvolupament del càncer oral, es pactarà un tractament específic.

Més informació sobre la cirurgia